HANOI

vivien building

COMPLETED - 2017

HOUSING - SERVICED APARTMENT

850SQM GFA

ARCHITECTURE, INTERIOR & LANDSCAPE DESIGN

Với những cảm xúc đầu tiên, kiến trúc sư hướng tới sự giao thoa giữa thiên nhiên và văn hóa hà nội lâu đời, tái hiện lên trong một hình thể kiến trúc hiện đại. 

Trong công trình này, kiến trúc sư muốn nhấn mạnh tới 2 yếu tố chính:

. Mang thiên nhiên hòa trộn với không gian sống.

. Đơn giản hóa kết cấu và không gian nhưng giữ lại những yếu tố văn hóa truyền thống.