HANOI

marron

UNDER CONSTRUCTION - 2019

RESIDENTIAL

350SQM GFA

ARCHITECTURAL RENOVATION & INTERIOR DESIGN

Khởi điểm của dự án bắt đầu bằng việc nghiên cứu giải pháp giải quyết mặt đứng hướng chính tây. Với sự kết hợp hài hòa giữa giải pháp không gian đệm của lô-gia cùng vật liệu thuần nhiệt đới, chúng tôi đã tạo nên một công trình hoàn toàn phù hợp với những điều kiện khí hậu khắc nghiệt của vùng nhiệt đới gió mùa. Một công trình thể hiện cho ngôn ngữ thiết kế của chúng tôi – hiện đại hòa quyện với yếu tố kiến trúc nhiệt đới.