HANOI

TNH RESTAURANT

PROPOSAL - 2019

RESTAURANT

90SQM GFA

ARCHITECTURAL AND INTERIOR RENOVATION

Sự đào sâu về bản chất của vật liệu, vận dụng kết hợp với nhau hài hòa cũng như xoay chuyển biến đổi không gian thông minh  đã tạo nên một công trình chất lượng. Bên cạnh đó, chi tiết kiến trúc luôn là đối tượng cần sự chăm sóc đặc biệt và trong công trình này, chúng tôi đã mang lại cho không gian sống một vẻ đẹp đơn giản mà tinh tế và chính sự giản đơn đó tạo nên tính bền vững của công trình với thời gian.